Fotovoltaická elektrárna za podpory NPO

29. května 2023


Společnost ekolo.cz s.r.o. realizuje projekt  Fotovoltaická elektrárna ekolo.cz s.r.o. - umístění Praha, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005288, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.
 

Financováno z EU