Diagnostika baterií do elektrokol

Servis ekolo.cz nabízí diagnostiku baterií elektrokol do 36V a 48V.

Baterie (nebo chcete-li akumulátor) elektrokola je bezesporu nejčastěji diskutovaným prvkem elektrické výbavy elektrokola. Je to dáno tím, že je od své podstaty velmi citlivá na mnoho vnitřních i vnějších faktorů, které v konečném důsledku určují její reálný výkon a životnost. A nejde tu jen o její kapacitu, ale také o celkový stav a kondici jejích klíčových součástí - článků, řídící jednotky (BMS), kabeláže, obalu... Přihlédneme-li navíc k její nemalé ceně (15-20 tis), jde suverénně o nejdražší náhradní díl elektrokola podléhající citelnému opotřebení.
 

elektrokola - titulní foto (zdroj: www.repase-aku.cz)">Diagnostika baterií <a href=elektrokola " src="/uploads/assets/images/Diagnostika%20baterie%20elektrokola%20-%204x3.jpg" style="width: 334px; height: 250px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; float: left;" title="Článek Diagnostika baterie elektrokola - titulní foto (zdroj: www.repase-aku.cz)" />

KDY ZAČÍT ŘEŠIT STAV BATERIE?

Dřív nebo později kapacitu a stav baterie začne řešit každý majitel elektorkola. Ale kdy je ta správná doba? To je různé - někdo to řeší velmi brzy, protože jezdí trasy tak, že mu energie z baterie stačí tak akorát a každé % z kapacity dolů pocítí. A třeba -10% je už pocitově natolik velká ztráta, že spustí úvahy o výměně nebo repasi baterie či dokonce o prodeji elektrokola. Jinému stačí na jeho popojíždění po městě i 60% původní kapacity.

 

Takže zdá se vám, že už na svoji baterii neujedete tolik, co dříve? Začala se baterie chovat během jízdy nějak "divně" třeba tak, že brzy spadnou % její kapacity a vy nevíte proč? Nebo chcete prodat elektrokolo nebo naopak si nějaké ojeté koupit z bazaru, ale rádi byste měli v ruce nějaký oficiální důvěryhodný doklad prokazující skutečný stav baterie? Ve všech těchto případech budete potřebovat kvalitní diagnostiku.

 

PROVOZNÍ (STAVOVÝ) REPORT ELEKTROKOLA

Hned na začátku vězte, že není diagnostika jako diagnostika a že není report jako report. Nejčastěji se můžete setkat s provozním reportem vytištěným z řídící jednotky elektrokola. 

Příklad provozního (stavového) reportu

elektrokola">Příklad provozního reportu <a href=elektrokola" src="/uploads/assets/images/Provozn%C3%AD%20report%20elektrokola.jpg" style="width: 289px; height: 400px; float: left; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="Příklad provozního reportu elektrokola" />

Provozní (stavový) report ukazuje monitoring provozních veličin, tzn. co už má konkrétní elektrokolo za sebou. Podobně jako je to u řídící jednotky auta, jenom ne tak pestré a bohaté na údaje. Zobrazuje pouze stavové hodnoty jednotlivých složek elektrického ekosystému (nájezd kilometrů, % využití jednotlivých stupňů asistence, verzi firmware řídící jednotky, cyklopořítače a baterie, provozní teploty apod.). Jeho rozsah a obsah je rozdílný podle výrobce a verze softwaru řídící jednotky. Najdete v něm tedy řadu více či méně zajímavých hodnot, ale jen málo z nich relevantních k posouzení skutečného stavu baterie. A to málo, co je v něm použitelné (např. počet celých nabíjecích cyklů) není dostatečné k objektivnímu posouzení celkového stavu baterie a k prognóze jejího dalšího fungování.

Ještě malé zastavení u nabíjecích cyklů - různé zdroje uvádějí různé maximální počty celých nabíjecích cyklů (obecně 500 až 1000 podle značky a typu). Ale tyto informace jsou natolik obecné a neurčité, že je samozřejmě nelze aplikovat pro přesné posouzení konkrétní baterie. Počet celých cyklů může něco napovědět, ale určitě ne odpovědět. Velmi často se můžete setkat s tvrzením servisního technika v cykloservisu, že baterie je v pořádku a bude sloužit ještě několik let, protože má za sebou "jen" např. 200 nabíjecích cyklů. Může mít pravdu, ale také nemusí. Každá konkrétní baterie má totiž jiný životní příběh - někomu upadla na zem, některé přestane fungovat některý z článků, jiná je svým majitelem skladována nebo používaná nevhodným způsobem apod. A to vše se v konečném důsledku podepisuje na jejím skutečném stavu. K určení její reálné kapacity a kondice tedy pouhý počet absolvovaných celých nabíjecích cyklů není dostatečný.

 

DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ BATERIE

Pokud chcete mít jistotu, chtějte protokol z odborně provedené diagnostiky elektrických parametrů baterie. V takovém případě doporučuji obrátit se výhradně na kvalitní ověřený servis, který se zabývá profesionální diagnostikou baterií z pohledu diagnostiky jejich elektrických parametrů a jejich technického stavu. 

Stejně jako v jiných oborech je i zde odborná diagnostika náročná na odborné znalosti a vybavení. Samotná diagnostika se provádí zjednodušeně tak, že baterie prochází řízeným nabíjením a vybíjením a je přitom podrobně monitorována. Získaná data se pak vyhodnocují proti referenčním hodnotám. Z podstaty věci je pak obvyklé, že je tato odborná služba zpoplatněna. 

    
 

CO BY MĚLO BÝT VÝSTUPEM DIAGNOSTIKY?

Kompletní diagnostika elektrických parametrů a technického stavu baterie s písemným závěrečným protokolem o měření. Ten by měl obsahovat především údaje o:

  • Zbytkové kapacitě baterie - tedy reálné kapacitě v %, kterou v době měření daná baterie skutečně disponuje (přičemž se má za to, že nová má 100%). Je to klíčový údaj, neměl by se však posuzovat izolovaně od ostatních zjištění získaných během měření.
  • Další elektrické parametry baterie - např. průběh nabíjecí a vybíjecí křivky, hodnoty proudů, vnitřního odporu atd.
  • Informace k technickému stavu baterie - jde zde především o to, zda jsou všechny články v baterii funkční, zda stále mají navzájem podobné elektrické vlastnosti, zda správně funguje řídící jednotka baterie (tzv. BMS) příp. další postřehy získané během diagnostiky. Tím, že se baterie během diagnostiky řízeně nabíjí a vybíjí, lze podle průběhu naměřených křivek s velkou pravděpodobností poukázat např. na to, zda má baterie vadný některý z článků apod.
  • Prognóza - co lze od baterie očekávat do budoucna, příp. co s ní udělat, aby zase byla v přijatelné kondici.

elektrokola - příklad výpisu paměti baterie (zdroj: www.repase-aku.cz)">Diagnostika baterie <a href=elektrokola - příklad výpisu paměti baterie (zdroj: www.repase-aku.cz)" src="/uploads/assets/images/Diagnostika%20v%C3%BDpis%20pam%C4%9Bti%20baterie%20elektrokola.jpg" style="width: 520px; height: 384px;" title="Diagnostika baterie elektrokola - příklad výpisu paměti baterie (zdroj: www.repase-aku.cz)" />  elektrokola - příklad Protokol o měření baterie elektrokola (zdroj: www.repase-aku.cz)">Diagnostika baterie <a href=elektrokola - příklad Protokol o měření baterie elektrokola (zdroj: www.repase-aku.cz)" src="/uploads/assets/images/Protokol%20o%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20baterie%20elektrokola.jpg" style="width: 519px; height: 520px;" title="Diagnostika baterie elektrokola - příklad Protokol o měření baterie elektrokola (zdroj: www.repase-aku.cz)" />


 

ekolo.cz NABÍDKA DIAGNOSTIKY BATERIE ELEKTROKOLA

V ekolo.cz provedeme praktický vybíjecí test a následně naměřené hodnoty graficky zpracujeme, vytiskneme a přiložíme k testované baterii.

  • K diagnostice používáme profesionální zařízení "Vybíjecí stanice AD60"
  • Dokážeme analyzovat baterie pro elektrokola téměř všech typů.
  • Cena diagnostiky je 500,-Kč

Vybíjecí stanice AD60

 

Diagnostika a zazimování baterií Bosch

  • Příprava baterie na zazimování za 500 Kč
  • Zátěžový test kapacity baterie Bosch za 990 Kč
  • Provádíme diagnostiku všech typů baterií od Classic+

Jsme vybaveni originálním testovacím zařízením Bosch.

Bosch ebike tester kapacity

Pro dotazy a objednávky nás kontaktujte na telefonu 226 210 226 nebo na servis@ekolo.cz.

Zpět na stránky servisu ekolo.cz.