O nás Doprava Servis Půjčovna Kontakt
Změnit jazyk webu
🌟

Všechny slevy elektrokol na jednom místě. Klikněte sem.

Legislativa - elektrokola

Musím mít na elektrokolo řidičský průkaz? A helmu?

Může elektrokolo na silnici? Smí na cyklostezku?

Jaké je postavení elektrokola ve firmě z hlediska zákona? 

Mohou být elektrokola rychlejší a výkonnější?

 

Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol - elektrokol (nazývaných též v německy mluvících zemích "pedelec" a v anglofonních zemích "e-bike" ) se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (Nařízení o  schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek). 

Ze schvalovacího procesu (homologace) jsou mimo jiné vyňaty dopravní prostředky, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 2, oddíl 1h směrnice: 

Šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;

Dopomoc elektromotoru může být tedy aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu (viz norma EPAC níže, v případě šlapání může být jeho výkon až do maximální asistované rychlosti).

V září 2009 začala ve všech zemích EU platit specifická norma, která dále zpřesňuje požadavky na elektrický obvod, elektrické kabely a spoje elektrokola, testování baterií, elektromagnetickou kompatibilitu, řízení výkonu, maximální rychlost, které je možné díky elektrickému motoru dosáhnout a na měření maximálního výkonu elektrokol. Tato norma má označení ČSN EN 15194 a je též  známá pod zkratkou EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles).  Tato norma existuje v aktuální verzi jako EN 15194:2017 už i v českém jazyce.

Pokud elektrokolo splňuje omezení dané Nařízením a plní požadavky zmíněné Normy (existuje buď atestace v akreditované zkušebně a je vystaveno prohlášení o shodě nebo je shoda deklarována výrobcem) je z hlediska českého Zákona o provozu na pozemních komunikacích na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence.


Vzhledem k tomu, že dokument EU o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek je od roku 2013 Nařízením nikoli Směrnicí, je z hlediska hierarchie právního systému ČR nadřazen často citované Vyhlášce č. 341/2014 Sb. - o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Specificky se jedná o Přílohu č.12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.:

Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy:
oddíl C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků:
bod 8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

.... 
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW, .... považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

Na toto právně neplatné opatření se typicky odvolávají provozovatelé ilegálních koloběžek a více-kolek. Rozbor legislativního odboru Ministerstva Dopravy ČR v roce 2017 deklaroval, že každé vozidlo "vybaveno dodatečně pomocným motorkem" s deklarovaným jmenovitým výkonem vyšším než 250W musí předložit Homologační protokol pro kategorii vozidel L1e-A. 


Pokud je elektrokolo vybaveno příslušenstvím, které vyžaduje Příloha k vyhlášce č. 341/2014 Sb (světla, odrazky) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola. Stezka pro cyklisty vyhrazená dopravní značkou s emblémem cyklisty musí být použita i jezdcem na elektrokole.  V případě tzv. Oddělené nebo smíšené stezky pro chodce a cyklisty není jezdec na elektrokole povinen tuto použít a může využít jízdu po silnici.  

Pro jezdce od 18 let výše není na elektrokole povinné nošení ochranné helmy, která je specificky v městském cyklo-provozu dle výzkumů Evropského cyklistické federace (ECF) efektivní ochrannou pomůckou pouze ve 3% případů kolize.


V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo, ale o Motokolo (kategorie L1e-A), nebo Moped (kategorie L1E-B), na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy (tedy povinnost provedení typových zkoušek, registrační značka, pojištění, helma a provoz pouze na komunikacích určených).
 

Existují ale výjimky z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (Nařízení o  schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek):

Článek 2 Oblast působnosti
2. Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:
g) vozidla určená především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu;

Z dikce je jasné, že jakékoli elektrokolo, které je výrobcem označeno pro využití v terénu a je zkonstruováno pro jízdu na nezpevněném povrchu je vyňato též ze schvalování a není omezeno ani výkonem motoru ani asistovanou rychlostí.

Je také obecně známo, že většina elektro-motorů elektrokol na dnešním trhu má podstatně vyšší jmenovitý výkon než 250W a to 2-3 násobně. 
 

V případě dotazů k legislativě o elektrokolech kontaktujte: 

Mgr. Jakub Ditrich / jd@ekolo.cz

Reprint této stránky, byť jen částečný, bez svolení autora je zakázán. 

Vyhledávání