O nás Doprava Servis Půjčovna Kontakt
Změnit jazyk webu
🌟

Všechny slevy elektrokol na jednom místě. Klikněte sem

Národní kvalifikační standard - Mechanik Elektrokol


Národní soustava kvalifikací je databáze Kvalifikačních standardů schválených a uplatnitelných na pracovním trhu v ČR, provozovaný Národním ústavem pro vzdělávání, který se věnuje dalšímu (celoživotnímu) vzdělávání pro dospělé. Kvalifikační standard je strukturovaný popis odborných způsobilostí pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo určitých pracovních činností v určitém povolání. Je tedy souborem kompetencí (způsobilostí) požadovaných pro příslušnou kvalifikaci.

Společnost ekolo.cz je Autorizovanou osobou pro Kvalifikační standard "Mechanik elektrokol". Složením Zkoušky (viz. Obsah zkoušky) získá zájemce Osvědčení o splnění Kvalifikačního standardu autorizovanou osobou (analogie Výučního listu). Díky harmonizaci v rámci EU je toto Osvědčení platné v rámci celé Evropské unie.

Absolvování KS Mechanik elektrokol je vhodné pro osoby z praxe, které se již problematikou elektrokol zabývají a chtějí své znalosti a zkušenosti doplnit, potvrdit a formálně ověřit. Maximální počet účastníků zkoušky jsou 2 osoby. 

ekolo.cz Elektrokolo akademie školení a profesní kvalifikace mechanik elektrokol
Pro sezónu 2022/23 jsme vypsali následující termíny:
úterý  26.1.2023   9:00 - 16.00
úterý  27.1.2023    9:00 - 16.00

Cena za absolvování zkoušky dle KS je 22.000 Kč (vč. DPH).
  

Pro 2 zájemce z jedné firmy / instituce: sleva 15%
Účastník kurzy cyklovzdelávání.cz: sleva 15%

Máte-li zájem o absolvování zkoušky, stáhněte si přihlášku a vyplněnou nám ji zašlete zpět, na níže uvedené kontakty. 

Na složení zkoušky i na absolvování tréningu lze získat dotaci až do výše 100% nákladů od Úřadu práce.
Zde je Postup jak požádat o dotacipoté můžete odeslat Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců.
Váš příslušný Úřad práce naleznete na adrese
portal.mpsv.cz/upcr/kp .


Obsah zkoušky dle Kvalifikačního standardu 23-115-H: 

Mechanik elektrokol správně diagnostikuje závadu na elektrifikovaném jízdním kole, provádí opravy a seřízení všech skupin jízdních kol, včetně elektro-pohonu a elektrické výbavy jízdního kola. Provádí elektrifikaci jízdního kola z jednotlivých komponentů, orientuje se v bezpečnostních předpisech, normách a legislativě. 

 • Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
 • Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro jízdu na veřejných komunikacích   
 • Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
 • Popsat zákonné výkonové parametry a podmínky pro provoz elektrokola podle ČSN EN 15 194    
 • Charakterizovat záruční podmínky baterie a celého elektrokola
 • Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol a elektrokol
 •  Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem, specifikovat likvidaci elektrobaterií jízdních kol    
   
 • Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol
 • Popsat konstrukci a vybavení typů jízdních kol 
   
 • Popsat elektrické jednotky V, W, A, Ah, Wh
 • Vysvětlit Ohmův zákon
 • Měřit elektrické veličiny multimetrem
 • Charakterizovat rozsah napětí baterie, přechodový odpor 
 • Vypočítat kapacitu baterie podle zadání
 • Charakterizovat druhy pohonů podle jejich umístění, jejich efektivitu, výhody a nevýhody 
   
 • Popsat typy elektromotorů používaných u elektrokol
 • Charakterizovat vliv elektro-pohonu na zatížení konstrukčních částí podle umístění motoru a baterie   
 • Charakterizovat efekt rekuperace u přímých motorů, její výhody a nevýhody
 • Vysvětlit možnosti umístění baterie na elektrokole
 • Charakterizovat rozdíly mezi Li-lon, Li-Pol, Pb a NiMh bateriemi, jejich výhody a nevýhody 
 • Popsat zapojení článků baterie, sériové a paralelní    
 • Charakterizovat a provést kontrolu napětí baterie 
 • Charakterizovat a provést kontrolu pojistek    
 • Charakterizovat a provést kontrolu korektního výstupního napětí nabíječky    
   
 • Bezpečnostní předpisy pro nabíjení, používání, skladování a transportu baterií 
 • Vysvětlit význam samovybíjení,vybíjecího a nabíjecího proudu na kapacitu a životnost článků    
 • Charakterizovat vliv rychlo-nabíjení a přetěžování na životnost baterie   
 • Charakterizovat definici cyklu, vliv vybalancování článků v baterii   
 • Charakterizovat význam BMS, jeho vliv na bezpečnost a životnost baterie    
 • Charakterizovat snímač otáček    
 • Charakterizovat torzní snímač síly šlapání (tahu řetězu)  
 • Charakterizovat kombinovaný snímač otáček a tahu ve středovém složení  
 • Charakterizovat přímou návaznost snímačů na software řídicí jednotky   
   
 •  Popsat a prověřit funkci a umístění řídicí jednotky    
 •  Charakterizovat a zkontrolovat zapojení a funkci konektorů řídicí jednotky
 •  Charakterizovat aktualizace software, jeho nastavení, podle možností výrobce   
 •  Charakterizovat a zkontrolovat funkci spínače brzd 
   
 • Namontovat komponenty elektro-pohonu na jízdní kolo podle manuálu výrobce   
 • Provést kontrolu elektrického zapojení komponentů pohonného systému podle manuálu výrobce   
 • Provést kontrolu nastavení elektro-pohonu podle manuálu výrobce 
 • Provést kontrolu funkce elektropohonu  
   
 • Charakterizovat negativní dopad přechodového odporu a oxidace v kontaktech  
 • Charakterizovat možné závady a provést opravu kabelů (propojení, izolace, krimplování konektorů)   
 • Popsat základní dílenské a materiální vybavení pro servis kabeláže  
 • Charakterizovat a prověřit bezpečné umístění a uchycení kabeláže na rámu a jejich ochranu při transportu elektrokol 
 • Charakterizovat a prověřit zabezpečení kabeláže proti vniknutí vody a mechanickému poškození (záruka)    
   
 • Charakterizovat význam a intervaly servisních prohlídek
 • Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů elektrokola 
 • Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů   
   
 • Provést výměnu pláště zadního kola s elektromotorem v náboji podle zadání    
 • Provést výměnu brzdových gumiček, lanka a bowdenu u přední ráfkové ,,V"brzdy   
 • Provést kontrolu opotřebení řetězu a jeho výměnu podle zadání   
 • Provést kontrolu opotřebení převodových pastorků a vyměnit kazetu podle zadání    
 • Provést vycentrování zadního kola s výměnou paprsku podle zadání    
 • Provést výměnu brzdových destiček a brzdového kotouče u hydraulické brzdy   
   
 • Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazání mechanických komponentů elektrokola    
 • Charakterizovat základní dílenské vybavení, nářadí a měřicí přístroje pro servis elektrokol  
 • Charakterizovat kontrolu a seřízení hlavového složení    

 

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce. Předchozí praxe se servisem jízdních kol je pro splnění zkoušky doporučena.   


Více informací ke zkoušce poskytne: Mgr. Jakub Ditrich (AO pro 23-115-H)

Přihlášky:  Barbora Fousková barbora.fouskova@ekolo.cz

Přihláška ke stažení: zde.

 

Média: 

Vyhledávání