Rock Machine - 5 letá záruka na rám elektrokola

 

Na všechny rámy Rock Machine z kolekce 2021 poskytujeme prodlouženou záruku na 5 let zdarma.

Rozšíření záruky se vztahuje na výrobní vady rámu a jeho zpracování, nevztahuje se na povrchovou úpravu rámu a jeho příslušenství.

Tato záruka se nevztahuje na rámy vystavené hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

Prvním dnem platnosti prodloužené záruky se počítá datum nákupu kola. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího (majitele).

Uplatnění reklamace je podmíněno pravidelnými servisními prohlídkami rámu v autorizovaném servisu Rock Machine a to vždy minimálně alespoň jednou za kalendářní rok. Potvrzení o řádných servisních prohlídkách musí být zaznamenáno do tabulky na záručním listu (předposlední strana návodu k obsluze). V případě, že roční servis nebyl proveden, pětiletá záruční doba na rám kola se snižuje na dva roky. Náklady na servisní prohlídky si hradí každý zákazník sám.

Při reklamaci musí být předložen originál záručního listu a dokladu o koupi.

V rámci prodloužené záruky bude v případě oprávněné reklamace poškozený rám opraven nebo vyměněn za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám dostupný v době uplatnění reklamace. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišnosti nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli nahrazenému rámu jde plně k tíži majitele kola. V případě opravy nebo výměny rámu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA ELEKTROKOL ROCK MACHINE 2021